Skyggesider

Hvad er skyggen?

Måske har du i løbet af dit liv oplevet at du har spændt ben for dig selv? Gjort ting du ikke var stolt af eller måske ligefrem skammet dig over? Du har måske såret eller fordømt andre mennesker, eller måske taget afstand fra bestemte mennesker i dit liv? Du er sikkert blevet konfronteret med sider af dig selv, du aldrig havde forstillet dig, at du rummede.

Skyggearbejde handler om, at afsløre/blive bevidst om de sider i os selv vi ikke ønsker at stå ved. Skyggen er altså det i os, som vi ikke ønsker at være eller fremstå som. Det er alle de dele og sider i os, som vi skjuler, fornægter, fortrænger eller forsøger at holde nede.

Skyggen er:

  • Egenskaber og karaktertræk, en side af os selv vi ikke vil være ved
  • Alt det vi gør når ingen kigger
  • Det vi frygter at andre opdager om os
  • Det vi sladrer om
  • Alt det der skaber modstand og frygt i os
  • Projektioner (vi tillægger andre vore egne følelser og motiver, som vi ikke vil være ved)
  • Det vi forsøger at lade være med at gøre og alligevel gør igen og igen
  • Det du gør i et impulsivt øjeblik og efter følgende fortryder eller skammer dig over
  • Det er alle de sider, som vi ser andre har, og hvor vi siger “Det er jeg i hvert fald IKKE”
  • Det var psykologen Carl Gustav Jungs (1875-1961) der, var den første der valgte at kalde dette for Skyggen.

 Jung sagde engang: ”Jeg vil hellere være hel end god”

 Tanken om skyggen tager udgangspunkt i, at menneskets natur er dualistisk (noget der består af 2 dele) og modsætningsfyldt. Udfordringen opstår, når vi lever i den tro, at vi kun er en af delene og ikke erkender, at vi er det hele. Vi identificerer os nemlig ofte kun med den ene side og fortrænger den anden.

Hvis vi for eksempel ser os selv som et optimistisk menneske, kan det jo umiddelbart virke modstridende, også at være et pessimistisk menneske. På den måde opstår adskillelsen fra vores egen helhed.

Hvis vi kigger på små børn har denne adskillelse endnu ikke fundet sted. Små børn kan helt ubesværet skifte fra at være søde og kærlige, til at være vrede og aggressive inden for ganske få timer, uden nogen form for dom eller identificering med følelserne.

Når vi snakker om skyggen er det ikke kun det negative i os. Skyggen betyder blot, noget der endnu ikke er belyst af den vågne opmærksomhed. Det betyder altså, at hvis du beundrer et andet menneske, for en eller anden kvalitet, så er det din egen kvalitet du kigger på. Hvis du ikke rummede den kvalitet, ville du heller ikke være tiltrukket af den i andre. Derfor kan skyggearbejde og projektioner også bruges til at udforske, hvilke sider i andre du beundre, og derfor vil have gavn af, at finde endnu mere af i dig selv.

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.